Dopis provozovatele autoškoly Asociaci autoškol ČR

AUTOŠKOLA STRATIL HAVLÍČKOVA 1207,    767 01 KROMĚŘÍŽ – CZ
IČO:62866443            DIČ:CZ7011164413               Banka:ČSOB,a.s. účet č.:154445715/0300
TEL:573333321       E-mail:autoskola.stratil@seznam.cz             www.autoskola-stratil.euweb.cz
Vyřizuje: Radovan Stratil / Mobil: 606 82 92 42
V Kroměříži: 06.01.2006
 
Majitelům, učitelům autoškol, členům AAČR – PSAČR, nečlenům
 
Věc: cenová kalkulace
 
            Kolegové,
Již bylo napsáno mnoho článků o cenách za výcvik. Ale nikdy jsem v našich novinách nečetl, konkrétní rozpracování tvorby ceny za výcvik. Domnívám se, že je to chyba.
Stanovit cenu není o tom, že se podívám ke konkurenci a tak to tam plácnu o stovku levněji, aby ke mně lidi šli. Ono to levněji, levněji má svá úskalí. Chápu „do určité míry“, že když autoškola najednou nemá žáky, tak je obrovský problém. Musíme jíst, platit nájem, leasing atd. a tak nastupuje levněji a levněji. A dostaneme se až úplně na nejlevněji a náš zisk bude již jen na to jídlo. Dají nám výpověď protože neplatíme nájem, seberou nám auto protože neplatíme leasing, takže si sami zničíme svoji vlastní firmu, kterou jsme piplali jako své dítě. A pozor kolegové, když Vám přijde kontrola z finančního úřadu, tak musíte doložit ceník a jak jste k oné částce došli, protože nesmíte poskytovat službu pod náklady, no a zadarmo dělat nebudete. Když jsem se bavil s autoškolákama jak cenu počítají, tak drtivá většina nemá představu co a jak do tvorby ceny patří. Počítají s benzínem, olejem, pneumatikami, nájmem a mzdou. A to je samozřejmě žalostně málo. Takže se svým způsobem ani nedivím, že jsou ceny takové jaké jsou.
Uvítám jakékoliv reakce na níže popsanou kalkulaci.
 
TAKŽE JDEME POČÍTAT:
 
Kalkulace na výcvik skupiny „B“ (individuál, dálkově pět žáků).
Budeme zjednodušovat v tom smyslu, že je to podnikatel fyzická osoba. Jako takový nebere mzdu a tedy buď učí a jeho odměnou bude „mzda“, resp. mzdové náklady. V tom ale jsou i jeho daně!
 
1) individuální výuka
Použijeme formu individuálního studijního plánu, to je: PPV=8h., OÚV=1h., TZBJ=3h., ZP=1h., PV-ÚV=2h., PV-ZP=4h. Celkem = 20 hodin.
TEORIE – MZDA: 20 hodin teorie x mzda učitele 120 Kč = 2 400 Kč.
JÍZDA – MZDA: 28 hodin (+1h. zkouška) 29 h. x 100 Kč = 2 900 Kč.
ODVODY: z hrubých mezd se ještě odvede 35% OSSZ+VZP = 1855 Kč
Mzdové náklady tedy budou: 7155 Kč
 
ODPISY: patří do provozních nákladů, např. odpis automobilů (náklad na pořízení vozu děleno počet měsíců odpisování, děleno počet žáků za měsíc) to je za jedno vozidlo cca
1 000 Kč
PROVOZNÍ NÁKLADY: předpoklad – Š Fabia, projezd / rok = 28 800 km; spotřeba benzínu cca 8l/100 km; počet ujetých km = 28h. (+1h. zkouška) x 20 km = 580 km.
Spotřeba benzínu: 580 km x 8l/100 km = 46,4 l; Benzín: 46,4l x 29 Kč = 1 346 Kč
 
Ostatní provozní náklady/rok: 2x výměna oleje = 3 500 Kč; Pneumatiky = 8 500 Kč;
Drobné opravy = 10 000 Kč; STK+emise = 1200 Kč; Povinné ručení = 4 700 Kč;
Havarijní pojištění = 8 900 Kč.
Součet uvedených položek je 36800 Kč. Vydělíme počtem km 28800 a získáme 1,28 Kč/km. Při ujetí 580 km na žáka je to 741 Kč provozních nákladů na jednoho žáka.
 
REŽIJNÍ NÁKLADY: nájem budov, spotřeba energií, vybavení učeben, jejich údržba a oprava, náborová pracovnice atd. Běžně se používá mzdové náklady x 0,5 Tedy 7155 x 0,5= 3 578 Kč.
 
ZISK: běžně se používá 10% (ze součtu mezd, provozu, odvodu, odpisu, režie) 1 382 Kč
 
CELKOVÝ VÝPOČET PRO 1 žáka:
- mzda teorie               = 2 400 Kč
- mzda jízda                 = 2 900 Kč
- odvody                     = 1 855 Kč
- odpisy                       = 1 000 Kč
- benzín                       = 1 346 Kč
- provozní náklady       =    741 Kč
- režijní náklady           = 3 578 Kč
- zisk 10%                   = 1 382 Kč
Kursovné B               = 15 202 Kč   pro výuku jednotlivce = individuální výuka a výcvik
 
Je-li autoškola plátce DPH musí si připočítat  poměrnou část cca 10%. Proč ne 19% ? Protože o zaplacenou část DPH se jí odvod snižuje. Ze zkušenosti plátců DPH to je přibližně polovina. 10% z 15 202 Kč je 1520 Kč
Celková kalkulovaná cena individuálního výcviku je 15202 Kč
 
2) Dálkový výcvik pro 5 žáků (individuální studijní plán)
 
Změní se tato položka:
TEORIE – MZDA: 20 hodin teorie x mzda učitele 120 Kč/5žáků   = 480 Kč.
Ostatní položky zůstávají stejné.
Změní se ještě režijní náklady: 2281 Kč
 
CELKOVÝ VÝPOČET PRO 1 žáka ve skupině 5 žáků:
- mzda teorie               =    480 Kč
- mzda jízda                 = 2 900 Kč
- odvody                     = 1 183 Kč
- odpisy                       = 1 000 Kč
- benzín                       = 1 346 Kč
- provozní náklady       =    741 Kč
- režijní náklady           = 2 281 Kč
- zisk 10%                   =    993 Kč
Kursovné B               = 10 924 Kč   pro výuku jednoho žáka
- poměrně DPH           =   1 092 Kč
Kursovné B               = 12 016 Kč   pro „dálkové studium“ s pěti žáky              
 
Radovan Stratil                                                                                   Paed Dr.Jaromír Stratil
člen AAČR                                                                                        člen PSAČR
 
P.S.: Bylo by velmi dobré, kdyby se obě sdružení (AAČR a PSAČR) sloučili, v jeden progresivní celek, který by byl schopen prosazovat na ministerstvu a ve vládě potřebnou legislativu pro vytvoření kvalitních autoškol v ČR.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vydavatel: Pražské autoškoly